Sơn lót KOLI - 100

  19-05-2020

Sơn lót KOLI - 100 là loại dung dịch một thành phần

Phủ lên bề mặt của công trình tạo liên kết giữa bề mặt công trình và

lớp chống thấm tiếp theo KOLI - 200/ KOLI - 250 hoặc sơn phủ

Bài viết liên quan

Hỗ trợ trực tuyến